Cum să ne găsim duhovnic și să viețuim sub călăuzirea lui


Prezentarea cărții
 • AUTOR:
 • Creștinii zilelor noastre se confruntă adeseori
  cu problema aflării unui duhovnic, a unui povă­țuitor încercat, cu a cărui binecuvântare să poată duce la împlinire toate lucrările cele de folos sufletului, mergând la el cu statornicie pentru a-și mărturisi păcatele și gândurile.
  Adeseori, despre o mărturisire amă­nunțită a creș­tinului nu poate fi vorba, timpul fiind – mai ales la marile praznice – prea scurt ca oamenii să‑și poată revărsa tot ce au în suflet. Prin urmare, credincioșii simt deseori o nemulțumire duhovnicească profundă. Dorința de a afla un bătrân care să ne asculte gândurile și să ne dea un sfat de folos rămâne, astfel, pentru mulți un vis neîmplinit...
  Cartea de față încearcă să dezvăluie trăitorilor ortodocși calea către aflarea unui duhovnic iscusit, sub a cărui îndrumare părintească să poată păși cu bună rânduială pe calea cea mântuitoare.
 • APARIȚIE: 2020
 • ISBN: 978-606-8633-40-4
 • PAGINI: 120
 • FORMAT: 11x20 cm
 • TRADUCERE: din limba rusă Gheorghiță Ciocioi