Sfinţii Părinţi despre credință, nădejde și dragoste


Prezentarea cărții
 • AUTOR:
 • Fără credința cea dreptmăritoare în Sfânta Treime, nu este cu putinţă mântuirea creș­tinului.
  Fără nădejde în Dumnezeu, orice om se îndreaptă spre adâncul pierzării.
  La aceste două virtuți de temelie ale viețuirii creștine, Sfinții Părinți adaugă o a treia, care le întrece pe celelalte două: dragostea, ce își are izvorul în Însuși Hristos.
  Cartea de față cuprinde sfaturi folositoare ale Sfinților Părinți din vechime, dar și ale unor vestiți trăitori din vremea noastră, despre taina credinței ortodoxe cea de necuprins cu mintea, constituindu‑se într‑un îndrumar duhovnicesc de mult preţ pe calea mântuirii creștinului în lumea tot mai confuză a zilelor noastre.
  O carte folositoare de suflet, așadar, ce poate fi socotită cu adevărat de căpătâi pentru fie­care dintre noi.
 • APARIȚIE: 2018
 • ISBN: 978‑606‑8633‑29-9
 • PAGINI: 160
 • FORMAT: 11x20 cm
 • TRADUCERE: Gheorghiță Ciocioi