Sfinţii Părinţi despre taina rugăciunii


Prezentarea cărții
 • AUTOR:
 • Fericiţi acei oameni care adorm şi care se trezesc întru rugăciune; care în mijlocul tuturor lucrărilor lor nu se despart de ea, comoară a vieţii lor fiind Hristos Domnul!
  Sfântul Teofan Zăvorâtul
   
  Rugăciunea este armă vestită, vistierie nesecată, bogăţie nepieritoare, liman împotriva furtunilor vieții… Rugăciunea este rădăcina, izvorul şi maica nenumăratelor bunătăţi şi virtuţi, dăruite nouă de Cel Preaînalt.
  Sfântul Ioan Gură de Aur
   
  Cartea de față adună, ca într‑un minunat buchet plin de mireasmă duhovnicească, sfaturi folositoare ale Sfinților Părinți despre taina cea fără de seamăn a rugăciunii, alcătuind un prețios îndrumar de nevoință pentru creștinul ­zilelor noastre care e dornic să străbată fără de primejdie marea acestei vieți spre aflarea limanului mântuirii și al vieții veșnice.
 • APARIȚIE: 2017
 • ISBN: 978-606-8633-23-7
 • PAGINI: 176
 • FORMAT: 11x20 cm
 • TRADUCERE: Gheorghiță Ciocioi